Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Έτη πολλά
Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και κάθε ευλογία από τον Θεό με τη νέα χρονιά 2018!
"Η γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως,
εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο,
σε προσκυνείν τον ήλιον της δικαιοσύνης,
και σε γινώσκειν εξ ύψους ανατολήν,
Κύριε δόξα σοι".