Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

<<Βίοι παράλληλοι>>

Ωραίοι ως Έλληνες


Χλώρακα 1955


Χλώρακα 2009


«Βίοι παράλληλοι»
Ὡραῖοι ὡς Ἕλληνες!
Στὶς 25 Ἰανουαρίου 1955 συνελήφθησαν στὸ χωριὸ Χλώρακα τῆς Πάφου, χριστιανοὶ πατριῶτες, ἀπὸ Κύπρο καὶ Ἑλλάδα, Ὀρθόδοξοι Ρωμηοί, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι συμμετείχαν στὴν προετοιμασία τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀποτίναξι τοῦ ἀγγλικοῦ ζυγοῦ. (Μεταξὺ τῶν 13 συλληφθέντων ἦταν καὶ ὁ Χριστάκης Εὔζωνας ἀπὸ τὴν Πάφο).
Στὶς 20 Ὀκτωβρίου 2009 συλλαμβάνονται στὸν ἴδιο χῶρο, πιστοὶ Χριστιανοί, ἀπὸ Κύπρο καὶ Ἑλλάδα, Ὀρθόδοξοι Ρωμηοί, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι, εὑρίσκοντο σὲ ῾῾ἰδιωτικὸ χῶρο᾽᾽ (δηλαδὴ μέσα στὸ Ναὸ τοῦ ῾῾Ἁγίου Γεωργίου᾽᾽), ὅπου προσηύχοντο εἰρηνικὰ καὶ ταπεινὰ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐνίσχυσι τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν καὶ τὴ διάλυσι τῶν παπικῶν πλεκτανῶν.
Οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας ἠγωνίζοντο, διαλεγόμενοι μὲ ἐκπροσώπους τῆς λατινικῆς «ἐκκλησίας» στὸ παρακείμενο ξενοδοχεῖο «Ἅγιος Γεώργιος», σχετικὰ μὲ τὸ ῾῾ἐπικίνδυνο θέμα᾽᾽ τοῦ λεγομένου ῾῾πρωτείου᾽᾽ τοῦ πάπα, τὸ ὁποῖο οἱ λατίνοι, ὑπούλως καὶ ἐντέχνως, προσπαθοῦν (ἀσφαλῶς ματαίως) νὰ τὸ κάνουν ῾῾ἀποδεκτὸ᾽᾽ ἀπὸ τὴν Μίαν Ἐκκλησία. (Μεταξὺ τῶν 6 συλληφθέντων ἦταν καὶ ὁ Ἀνδρέας Εὔζωνας, κατὰ σάρκα υἱὸς τοῦ συλληφθέντος στὸν ἴδιο χῶρο, πρὶν ἀπὸ 55 χρόνια, Χριστάκη Εὔζωνα!)
Καὶ τὸ ἐκπληκτικό:
Ὁ συγκεκριμένος Ναὸς τοῦ «Ἁγίου Γεωργίου», ἐντὸς τοῦ ὁποίου προσηύχοντο οἱ 6 συλληφθέντες (2 μοναχοὶ καὶ 4 λαϊκοὶ) ἀνηγέρθη δαπάναις τῆς γιαγιᾶς τοῦ ἐκ τῶν συλληφθέντων Ανδρέα Εὔζωνα ( μὲ τὴν κατηγορία γιὰ παράνομη παραμονὴ σὲ… ῾῾ἰδιωτικὸ χῶρο᾽᾽), δηλαδὴ τῆς εὐσεβοῦς Κας Θεογνωσίας (Ζήνας) Κάνθερ!!!

ΠΗΓΗ: Περιοδικό: <<O ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ>>
Έκδοσις Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου
Τεύχος 106-111 Δεκέμβριος 2010